ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

Potpisan Sporazum o implementaciji projekta WVI-GIZ/221780

 

24.05.2022 13:13
Slika
 

U sklopu projekta „Jačanje uloge mobilnih identifikacijskih timova u prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu“, finansiranog od GIZ-a, kojeg implementira World Vision International u BiH, danas je u prostorijama JU "Kantonalni centar za socijalni rad"  potpisan Sporazum o implementaciji projekta WVI-GIZ/221780. Sporazum su potpisali Direktor Centra Mahir Delić i Vršiteljica dužnosti direktorice World Vision International u BiH Dragana Bulić. 

Sporazumom će se između potpisnika intenzivirati saradnja na jačanju kapaciteta Mobilnog tima za prevenciju prosjačenja na Kantonu Sarajevo u vidu dodatne stručne, materijalne i edukativne podrške. 

0 0