ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

Potpisivanje memoranduma o saradnji

 

14.04.2022 08:30
Slika
 

Dana 06.04.2022 godine potpisan je Memorandum o saradnji između Save the Children, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS i JU Kantonalni centar za socijalni rad. Memorandumom, koji je ispred Save potpisala direktorica Andrea Žeravčić, ispred Ministarstva, ministrica Ivana Prvulović i ispred Centra direktror Mahir Delić, obezbjeđena je podrška Mobilnom timu koji djeluje u okvuru JU Kantonalni centar za socijalni rad za: identifikaciju djece bez pratnje migranata na području KS, njihovu pratnju do mjesta gdje će biti smještena te pružanje podrške u postupku registracije i zaštite u saradnji sa drugim vladinim i nevladinim organizacijama.  Memorandum o saradnji potpisan je na period 01.03.2022 do 31.12.2022 godine. Na ovaj način Save the Children je nastavio pružati podršku JU Kantonalni centar za socijalni rad u zaštiti djece bez pratnje migranata.

Potpisivanjem memoranduma Save the Children je nastavio sa drugogodišnom kontinuiranom podrškom Mobilnom timu Centra na zaštiti svih kategorija svih kategorija djece bez pratnje i djece u riziku.

0 0