ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

Primopredaja ključeva stambenog kontejnera

 

17.03.2023 14:09
Slika
 

Primopredaja ključeva stambenog  kontejnera koji je Načelnik općine Ilidža, Nermin Muzur stavio na raspolaganje JU “Kantonalnom centru za socijalni rad” za provođenje različitih aktivnosti sa ranjivom kategorijom djece, izvršena je 16.03. 2023.godine. Svrha ustupanja  stambenog kontejnera Centru je, da Mobilni tim koji djeluje u okviru Centra, uspostavi radnookupacione aktivnosti sa djecom (igra, pomoć u savladavanju školskog gradiva, podrška u izvršavanju školskih zadataka, i podrška u  rješavanju problema sa kojima se susreću djeca i njihove porodice....) s ciljem prevencije prosjačenja.

Stambeni kontejner se nalaziu u naselju Buhotine do br.1 gdje živi veći broj Romskih porodica i djece, koja su izmještena iz objekta Šumarske škole koji se nalazi u nultoj vodozaštitnoj zoni.

Ovakava gesta Načelnika općine Ilidža, potvrda je posvećenosti potrebama ranjivih kategorija djece i akt podrške prevenciji prosjačenja djece na području općine Ilidža

0 0