ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

Saradnja sa Odsjekom za pedagogiju

 

05.04.2023 09:29
Slika
 

Fokus grupa

Pedagozi svih Službi socijalne zaštite JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ prisustvovali su fokus grupi održanoj  21.02.2023.godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Odsjeku za pedagogiju. Tema fokus grupe je bila „Kompetencije pedagoga u svjetlu savremene teorije i prakse“, što je i tema Doktorske disertacije asistentice Melihe Karić. Cilj diskusije je bio čuti stručno mišljenje iskusnih pedagoga o tome mogu li formalno i neformalno obrazovanje zadovoljiti potrebe prakse u socijalnom radu ili je potrebno uvesti neke novine u teoriju i praksu tokom studija pedagogije.Posjeta studenata Službi socijalne zaštite općine Ilidža

U skladu s našim dogovorom o saradnji Odsjeka za pedagogiju i JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ a na prijedlog studenata odsjeka, 31.03.2023. godine organizovana  je posjeta studenata pedagogije Službi socijalne zaštite općine Ilidža s njihovom asistenticom Melihom Karić. Predstavnici Kolegija pedagoga  prezentirali su specifičnosti rada Centra za socijalni rad, s naglaskom na opis poslova pedagoga službi u svim stručnim cjelinama. Prisutni studenti pokazali su interesovanje za organizacijom pedagoške prakse. Nakon završene prezentacije informisani  smo o Konferenciji koja će biti održana krajem 2023. godine na Filozokskom fakultetu, na Odsjeku za pedagogiju, te smo pozvani da na istoj i učestvujemo.

0 0