ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba

Starateljstvo

Starateljstvo je oblik zaštite maloljetnih osoba bez roditeljskog staranja i punoljetnih osoba koje nisu sposobne, ili koje nisu u mogućnosti starati se o sebi, svojim pravima interesima i obavezama.

Svrha starateljstva je zamjena roditeljskog staranja, odnosno zaštita interesa punoljetnih osoba, naročito njihovim liječenjem i osposobljavanjem za samostalan život i rad.

Centar za socijalni rad kome su povjereni poslovi organa starateljstva te poslove vrši putem imenovanog staratelja ili neposredno putem stručne osobe.

Staratelj je dužan svjestno se starati o ličnosti, pravima, obavezama i interesima štićenika i upravljati njegovom imovinom, pri čemu je dužan cijeniti mišljenje štićenika koji je sposoban shvatiti o čemu se radi. 

Starateljstvo nad maloljentim osobama

Pod starateljstvo stavljaju se malodobne osobe: čiji su roditelji umrli, nestali, nepoznati ili nepoznatog boravišta duže od 3 mjeseca, čijim roditeljima je oduzeto roditeljsko staranje, čiji roditelji nisu stekli poslovnu sposobnost ili im je ona oduzeta ili ograničena, čiji su roditelji odsutni, spriječeni ili nesposobni redovno se starati o svom djetetu, a nisu povjerili njegovo čuvanje i odgoj osobi za koju je organ starateljstva utvrdio da ispunjava uvjete starateljstva.

Starateljstvo nad punoljetnim osobama

Punoljetnoj osobi koja zbog duševne bolesti, zaostalog duševnog razvoja ili prekomjernog uživanja alkohola ili opojnih droga, senilnosti ili drugih uzroka nije sposobna sama brinuti se o svojim pravima i interesima, oduzima se poslovna sposobnost. Odluku o oduzimanju poslovne sposobnosti donosi Sud i istu dostavlja Centru za socijalni rad koji je dužan u roku od 30 dana od dana prijema odluke osobu koju je oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost staviti pod starateljstvom. 

Starateljstvo za posebne slučajeve

Centar za socijalni rad (organ starateljstva) imenuje posebnog staratelja za pojedine poslove ili određenu vrstu poslova osobi čije je prebivalište ili boravište nepozanto, a koja nema zastupnika, nepoznatom vlasniku imovine kada je potrebno da se neko o toj imovini stara, kao i u drugim slučajevima kada je to potrebno radi zaštite prava i interesa određene osobe.

Poseban staratelj imenuje se djetetu: u postupku osporavanja materinstva i očinstva, u postupku oduzimanju roditelju prava da živi sa djetetom i oduzimanja roditeljskog staranja, za vođenje spora i za zaključenje pojedinih pravnih poslova između njega i njegovih roditelja, kao i u drugim slučajevima kada su njihovi interesi u suprotnosti i kada je to propisano zakonom

0 0