ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

Studijska posjeta institucijama socijalne zaštite i upravljanja migracijama Italije

 

24.05.2023 08:43
Slika
 

 

Predstavnici JU “Kantonalni centar za socijalni rad” su u periodu 15.05 - 19.05.2023.godine boravili u studijskoj posjeti institucijama socijalne zaštite i upravljanja migracijama Italije. Studijsku posjetu organizirao je IOM Bosnia and Herzegovina  i UNICEF Bosna i Hercegovina. Ista je organizirana u okviru projekta kojeg finansira Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale I Embassy of Italy in Bosnia and Hercegovina.

 Cilj posjete je bio jačanje kapaciteta BiH institucija koje su direktno uključene u zaštitu djece migranata bez pratnje i djece razdvojene od roditelja. 

 

Bila je to prilika da se predstavnici institucija iz BiH upoznaju sa zakonodavstvom Italije koje uređuje  oblast migracija, koracima u postupanju po identifikaciji djece migranata bez pratnje roditelja i djecu razdvojenu od roditelja, te sa mjerama i uslugama koje pružaju institucije socijalne zaštite koje upravljaju migracijama, kao i smještajnim kapacitetima za djecu migrante bez pratnje roditelja i djecu razdvojenu od roditelja. 

 

0 0