ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA

UGOVOR
2020

Upravni odbor - 2. sjednica


Na osnovu člana 30. Pravila JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ Sarajevo i člana 6. Poslovnika o radu Upravnog odbora JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ održana je 2. sjednicu Upravnog odbora, u ponedjeljak, 10.08.2020. godine u prostorijama JU “Kantonalni centar za socijalni rad“, ul. Gatačka br. 80. Sarajevo, sa početkom rada u ­­­­16:30 sati.

DNEVNI RED

 • Usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice Upravnog odbora održane dana 29.07.2020. godine;
 • Razmatranje i utvrđivanje izmjena i dopuna Programa rada JU “Kantonalni centar za socijalni rad“ za 2020. godinu;
 • Razmatranje i donošenje izmjena i dopuna finansijskog Plana JU “Kantonalni centar za socijalni rad“ za 2020. godinu
 • Razmatranje akta Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo broj 13-04/2-04-15042-10/20 od 15.07.2020.godine;
 • Razno

Upravni odbor - 1. sjednica


Na osnovu člana 30. Pravila JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ Sarajevo i člana 6. Poslovnika o radu Upravnog odbora JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ održana je 1. sjednica Upravnog odbora,u srijedu29.07.2020. godine u prostorijama JU “Kantonalni centar za socijalni rad“, ul. Gatačka br. 80. Sarajevo, sa početkom rada u ­­­­16:30 sati.

DNEVNI RED

 • Konstituiranje Upravnog odbora;
 • Razno

Upravni odbor - rješenje o imenovanju predsjednika i članova KCSR


Upravni odbor - 14.sjednica


Na osnovu člana 30. Pravila JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ Sarajevo i člana 8. Poslovnika o radu Upravnog odbora JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ u utorak14.04.2020. godine sa početkom u 10:00 sati. održana je 14. elektronska sjednica Upravnog odbora,

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

 • Razmatranje i usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu  JU „Kantonalni centar za socijalni rad“

Upravni odbor - 13.sjednica


Na osnovu člana 30. Pravila JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ Sarajevo i člana 6. Poslovnika o radu Upravnog odbora JU „Kantonalni centar za socijalni rad“  u petak27.03.2020. godine u prostorijama JU “Kantonalni centar za socijalni rad“, ul. Gatačka br. 80. Sarajevo, sa početkom rada u ­­­­10:30 sati, održana je 13. sjednicu Upravnog odbora,

DNEVNI RED

 • Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Upravnog odbora održane dana 17.03.2020. godine
 • Informacija o provođenju mjera zaštite od koronavirusa
 • Razmatranje prigovora i donošenje Odluke po prigovoru Čagalj Rusmire na Rješenje direktora br: 35/X-06-120-112.1/20 od 19.02.2020. godine
 • Razno

Upravni odbor - 12.sjednica


Na osnovu člana 30. Pravila JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ Sarajevo i člana 6. Poslovnika o radu Upravnog odbora JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ u utorak, 17.03.2020. godine u prostorijama JU “Kantonalni centar za socijalni rad“, ul. Gatačka br. 80. Sarajevo, sa početkom rada u 15:00 sati. održana 12. sjednicu Upravnog odbora, 

 DNEVNI RED

 • Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Upravnog odbora održane dana 25.02.2020. godine
 • Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog obračuna za 2019. godinu
 • Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu JU “Kantonalni centar za socijalni rad“ za 2019. godinu
 • Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2019. godinu
 • Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu direktora  za 2019. godinu
 • Razmatranje i usvajanje Plana nabavke JU “Kantonalni centar za socijalni rad“ za 2020. godinu
 • Poduzimanje potrebnih mjera u cilju zaštite od infekcije korona virusom
 • Razno

Upravni odbor - 11.sjednica


Na osnovu člana 30. Pravila JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ Sarajevo i člana 6. Poslovnika o radu Upravnog odbora JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ u utorak25.02.2020. godine u prostorijama JU “Kantonalni centar za socijalni rad“, ul. Gatačka br. 80. Sarajevo, sa početkom rada u 16:00 sati održana je 11. sjednica Upravnog odbora.

DNEVNI RED

 • Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Upravnog odbora održane dana 20.02.2020. godine
 • Razmatranje i usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu  JU „Kantonalni centar za socijalni rad“
 • Razno   

Upravni odbor - 10.sjednica


U četvrtak 20.02.2020 godine u prostorijama JU "Kantonalni centar za socijalni rad" u ulici Gatačka br.80 Sarajevo, sa početkom rada u 16:00 održana je 10. sjednica Upravog odbora. 

DNEVNI RED
 • Usvajanje Zapisnika sa 9.sjednice Upravnog odbora održane dana 27.01.2020 godine. 
 • Razmatranje i usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU"Kantonalni centar za socijalni rad"
 • Razmatranje i usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu utvrđivanja i raspodjele finansijskih sredstava za troškove reprezentacije i poklone u JU "Kantonalni centar za socijalni rad" 
 • Razmatranje i usvajanje Pravilnika o načinu korištenja i upotrebi mobilnih, fiksnih telefona i interneta u JU"Kantonalni centar za socijalni rad" 
 • Donošenje Odluke o pravu na naknadu troškova za korištenje mobilnog telefona u službene svrhe direktoru JU"Kantonalni centar za socijalni rad".
 • Donošenje Odluke o pravu direktora JU "Kantonalni centar za socijalni rad" na korištenje službenih automobila JU"Kantonalni centar za socijalni rad" za poslove koje su neposredno vezani za izvršenje radnih zadataka direktora.
 • Razno

Upravni odbor - 9. sjednica


U ponedjeljak 27.01.2020 godine. sa početkom rada u 12 sati u prostorijama JU"Kantonalni centar za socijalni rad", održana je 9. sjednica Upravnog odbora

DNEVI RED
 • Usvajanje Zapisnika sa 7.sjednice Upravnog odbora održane dana 25.12.2019 godine i Zapisnik sa 8. sjednice održane dana 07.01.2020 godine.
 • Razmatranej prijedloga i donošenje privremenog plana nabavke za 2020 godinu JU"Kantonalni centar za socijalni rad"
 • Razmatranje izdvojenog istupanja člana upravnog odbora Cuplov Fuada mimo ovlaštenja Upravnog odbora 
 • Razno

Upravni odbor - 8.sjednica


U utorak 07.01.2020 godine sa početkom u 10 sati, posredstvom službenom e-maila ustanove info@kcsr.ba održana je 8. elektronska sjednica Upravnog odbora.
DNEVNI RED
 • Razmatranje dopune prigovora Mašić Tahira od 27.12.2019 godine po javnom oglasu za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme br: 35/X-06-120-1541-2/19 od 11.10.2019 godine 

2019

Upravni odbor - 7. sjednica


U srijedu 25.12.2019 godine u prostrorijama JU"Kantonalni centar za socijalni rad" Ul. Gatačka br.80 Sarajevo, sa početkom rada u 13 sati održana je 7. sjednica Upravnog odbora

DNEVNI RED
 • Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Upravnog odbora održane dana 26.11.2019 godine
 • Razmatranej prijedloga i donošenje Pravilnika o sprječavanju sukoba interesa u JU"Kantonalni centar za socijalni rad"
 • Razmatranje pristiglih prigovora kandidata pao javnom oglasu za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme br: 35/X-06-120-1541-2/19 od 11.10.2019 godine
 • Razno

Upravni odbor - 6. sjednica


U utorak
, 26.11.2019. godine u prostorijama JU “Kantonalni centar za socijalni rad“, ul. Gatačka br. 80. Sarajevo, sa početkom rada u 14:00 sati, održana je 6. sjednica Upravnog odbora. 

 

DNEVNI RED

 • Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Upravnog odbora održane dana 22.10.2019.godine i Zapisnika sa 5. sjednice održane dana 08.11.2019. godine
 • Zaključci Vlade Kantona Sarajevo br: 02-05-41151-38/19 od 21.11.2019. i broj: 02-05-41151-38.1/19 od 21.11.2019. i razmatranje trenutnog stanja u JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, po pitanju pružanja usluga korisnicima
 • Razmatranje Obavještenja Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice broj:13-04/2-34-38217/19 od 01.11.2019. godine u vezi sa odlučivanje po prigovorima kandidata po javnom oglasu za prijem radnika u radni odnos
 • Razmatranje akta Pravobranilaštva Kantona Sarajevo br: Pk-324/19 od 11.11.2019. godine
 • Davanje Saglasnosti za uplatu doprinosa za regulisanje pitanja pripravničkog staža pripravnice Brdar Aide za period 01.10.2009 - 30.09.2010. godine
 • Razno    

Upravni odbor - 5. sjednica


petak, 08.11.2019. godine sa početkom u 10:00 sati, održana je 5. sjednica elektronska sjednica Upravnog odbora, posredstvom službenog e-maila ustanove info@kcsr.ba.

DNEVNI RED

 • Razmatranje i usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu  JU „Kantonalni centar za socijalni rad“

Upravni odbor - 4. sjednica


U utorak
, 22.10.2019. godine u prostorijama JU “Kantonalni centar za socijalni rad“, ul. Gatačka br. 80. Sarajevo, sa početkom rada u 13:00 sati. održana je 4 sjednica Upravnog odbora

DNEVNI RED

 • Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Upravnog odbora održane dana 02.10.2019.godine
 • Razmatranje i usvajanje Izmjena i dopuna Plana nabavke za 2019. godinu JU „Kantonalni centar za socijalni rad“
 • Razno    

        


Upravni odbor-3.sjednica


U srijedu
, 02.10.2019. godine u prostorijama JU “Kantonalni centar za socijalni rad“, ul. Gatačka br. 80. Sarajevo, sa početkom rada u 12:00 sati održana je sjednicu Upravnog odbora,

DNEVNI RED

 • Usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice Upravnog odbora održane dana 02.09.2019.godine i Zapisnika sa 2. sjednice održane dana 11.09.2019. godine
 • Razmatranje i utvrđivanje nacrta Programa rada JU “Kantonalni centar za socijalni rad” za 2020. godinu
 • Donošenje Poslovnika o radu upravnog odbora JU „Kantonalni centar za socijalni rad“
 • Razmatranje informacije Upravnog odbora JU Zavod za zabrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić br: 02-1-1163/19 od 18.09.2019. godine
 • Razno    

Upravni odbor - 2.sjednica


Na osnovu člana 30. Pravila JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ Sarajevo i člana 5. stav 3. Poslovnika o radu Upravnog odbora JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ održana je 2. sjednicu Upravnog odbora, elektronskim putem posredstvom službenog e-maila ustanove info@kcsr.ba,  u srijedu, 11.09.2019. godine sa početkom u 13:00 sati.

DNEVNI RED 

 • Razmatranje i usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu  JU „Kantonalni centar za socijalni rad“

Upravni odbor - 1.sjednica


ponedjeljak, 02.09.2019. godine u prostorijama JU “Kantonalni centar za socijalni rad“, ul. Gatačka br. 80. Sarajevo, sa početkom rada u 12:00 sati održana je 1. sjednica Upravnog odbora.

DNEVNI RED

 • Konstituiranje Upravnog odbora
 • Razmatranje i usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu  JU „Kantonalni centar za socijalni rad“
 • Razno


Upravni odbor-3.sjednicaU ponedjeljak, 03.06.2019. godine sa početkom u 12:00 sati održana je 3. sjednica Upravnog odbora.
DNEVNI RED: 
 • Razmatranja prijedloga i donošenje Pravila o izmjenama i dopunama Pravila JU „Kantonalni centar za socijalni rad“.

 

Upravni odbor- 4. sjednica


U četvrtak, 27.06.2019. godine u prostorijama JU “Kantonalni centar za socijalni rad“, ul. Gatačka br. 80. Sarajevo, sa početkom rada u 13:00 sati odžana je 4. sjednica Upravnog odbora. 

DNEVNI RED:

 • Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Upravnog odbora održane dana 21.05.2019.godine i Zapisnika sa 3. sjednice održane dana 03.06.2019. godine
 • Donošenje Odluke o pokretanju procedure izbora i imenovanja direktora JU „Kantonalni centar  za socijalni rad“ i usaglašavanje teksta konkursa za izbor i imenovanje direktora
 • Upozorenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS br: 13-04/2-14-19568/19 od 20.05.2019. godine
 •  Davanje ovlaštenja v.d. direktoru za donošenje Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga razvoja programske podrške za web-server
 • Razno   

 

Upravni odbor - 5.sjednica


U ponedjeljak, 15.07.2019. godine u prostorijama JU “Kantonalni centar za socijalni rad“, ul. Gatačka br. 80. Sarajevo, sa početkom rada u 14:00 sati održana je 5. sjednica Upravnog odbora

DNEVNI RED

 • Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Upravnog odbora održane dana 27.06.2019.godine;
 • Razmatranje Zapisnika i usvajanje Izvještaja o radu Komisije za utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za izbor i imenovanje direktora JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ i dostavljanje poziva za intervju kandidatima  koji ispunjavaju uslove konkursa;
 • Davanje saglasnosti v.d. direktoru za donošenje rješenja o naknadi za rad Komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika i provođenje procedure javnog konkurska br: 35/X-06-120-2190-1/18 imenovana Odlukom 35/X-06-120-2190-3/18;
 • Davanje saglasnosti v.d. direktoru za donošenje rješenja o naknadi za rad Komisije za popis stalnih sredstava i sitnog inventara imenovana odlukom broj 35/XI-06-400-1816/18 i Komisije za popis sredstava obaveza i potraživanja imenovana Odlukom broj 35/XI-06-400-1815/18;
 • Razno.

 

Upravni odbor- 6.sjednica


U četvrtak, 18.07.2019. godine u prostorijama JU “Kantonalni centar za socijalni rad“, ul. Gatačka br. 80. Sarajevo, sa početkom rada u 12:00 sati održana je 6. sjednica Upravnog odbora.

DNEVNI RED 

 • Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Upravnog odbora održane dana 15.07.2019.godine;
 • Provođenje Intervjua sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za izbor i imenovanje direktora JU „Kantonalni centar za socijalni rad“
 • Donošenje Odluke o imenovanju v.d. direktora JU „Kantonalni centar za socijalni rad“
 • Razno.

Upravni odbor - 7.sjedinica


 • U utorak, 23.07.2019. godine u prostorijama JU “Kantonalni centar za socijalni rad“, ul. Gatačka br. 80. Sarajevo, sa početkom rada u 12:00 sati odžana je 7. sjednica Upravnog odbora. 

 • DNEVNI RED

 • Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Upravnog odbora održane dana 18.07.2019.godine;
 • Donošenje Odluke o razrješenju Šabić Enesa sa pozicije vršioca dužnosti direktora JU „Kantonalni centar za socijalni rad“;
 • Donošenje Odluke o imenovanju direktora JU „Kantonalni centar za socijalni rad“
 • Razno.
 

0 0