ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

Zahvalnica direktorici i vlasnici vrtića d.o.o "Dnevna njega i briga o djeci ANIBH"

 

16.09.2021 09:49
Slika
 

Za nesebičnu podršku i iznimno važnu ulogu u socijalizaciji i odgojno – obrazovnom razvoju djeteta bez roditeljskog staranja, danas je direktor JU ,,Kantonalni centar za socijalni rad” Mahir Delić, uručio Zahvalnicu direktorici i vlasnici vrtića d.o.o, ,,Dnevna njega I briga o djeci ANIBH” Aidi Džabija. Na molbu staratelja imenovanog iz reda zaposlenika Centra, direktorica vrtića Džabija Aida, obezbijedila je besplatan boravak  u vrtiću djeteta bez roditeljkog staranja sve do polaska u školu.

Pored toga što je obezbijedila da dijete boravi besplatno u vrtiću pune dvije godine, gospođa Džabija je lično finansirala sve aktivnosti i programe u kojima je učestvovalo dijete, a koje su organizirane u vrtiću u skladu s Planom rada vrtića, te  fakultativne aktivnosti kao što su pohađanje kursa engleskog jezika, posjeta izletištima I kulturno – historijskim ustanovama.

Humanost izražena na ovaj način i participacija u odgoju  djeteta lišenog roditeljskog staranja, čin je koji zavrijeđuje posebnu pažnju i poštovanje.

Ovu priliku koristimo da izrazimo  našu zahvalnost gospođi Aidi Džabija, zaposlenicima vrtića čija je vlasnica, te djeci smještenoj u vrtiću “Dnevna njega i briga o djeci ANIBH” i njihovim roditeljima, na doprinosu  koji su dali u uspješnoj reintegraciji jednog djeteta bez roditeljskog staranja.

0 0