ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

Javna nabavka - usluge iz područja sigurnosti

 

22.07.2021 15:12
Slika
 
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama.
TENDERSKA DOKUMENTACIJA
0 0