ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

Saopštenje za javnost

 

14.09.2022 12:37
Slika
 
Od 05. do 08. septembra 2022. godine, predstavnici Vlade Kantona Sarajevo, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Općine Centar, Općine Hadžići, te JU Centar za socijalni rad Općine Centar, imali su priliku da se upoznaju sa sistemom kućne njege starijih osoba u Austriji kroz studijsku posjetu u Beč, koja je organizovana od strane Hilfswerk International, kroz projekat “Hilfswerk Kuća podrške - Održivo pružanje usluga za starije osobe u kući u Bosni i Hercegovini”.
Saopštenje
0 0