Kontakt

Naziv ustanove: JU “Kantonalni centar za socijalni rad” Sarajevo

Adresa: GATAČKA 80, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: 397 (0)33 72 36 40;   Fax: 397 (0)33 72 36 41; E-mail: info@kcsr.ba

 

 

Naziv službeAdresaE-mailTelefonFax
Služba socijalne zaštite općina Stari gradFra Grge Martića br. 4sszosg@bih.net.ba033 551-110;
033 551-111;
033 551-110;
Služba socijalne oćina CentarZaima Šarca br.11sszoc@bih.net.ba;033 565-500;033 206-384;
Služba socijalne općina Novo SarajevoAzize Šaćirbegović br. 2;
Azize Šaćirbegović br. 96
sszons@bih.net.ba033 724-680;033 525-876;
Služba socijalne zaštite općina Novi gradGatačka br.78szszong@bih.net.ba033 723-650;033 723-623;
Služba socijalne zaštite općina IlidžaAbdulaha ef.Kantamirije br. 2sszoi@bih.net.ba033 761-510033 628-715;
Služba socijalne zaštite općina Ilidža
- Odjeljenje Trnovo
Trnovo 36operater5@bih.net.ba033 439-103033 439-103;
Služba socijalne zaštite općina HadžićiHadželi do br. 185centarhadzici@hotmail.com033 475-848;033 475-845;
Služba socijalne zaštite općina VogošćaOmladinska 41szszov@bih.net.ba033 432-651;033 424-440;
Služba socijalne zaštite općina IlijašIvana Franje Jukića br. 6kcsrilijas@bih.net.ba033 428-910;033 428-910;

 

Online kontakt:

Comments are closed.