ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Slika
Ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Malik Garibija je posjetio Službu socijalne zaštite Ilijaš gdje se razgovaralo sa uposlenicima o svakodnevnim, ali i o dugogodišnjim nagomilanim problemima. Održan je i sastanak sa Akifom Fazlićem, načelnikom Općine Ilijaš.Više o tome na l...
Slika
Okončana je konkursna procedura imenovanja direktora JU "Kantonalni centar za socijalni rad". Procedura je okončana krajem jula. Za direktora Centra imenovan je Mr.sc. Samir Suljagić, a na poziciju direktora je stupio 01.08.2019 godine.

Naslov

21.05.2019 13:12
Slika
JU "Kantonalni centar za socijalni rad" 

Naslov

21.05.2019 13:12
Slika
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse...
0 0