ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Slika
Mjesec decembar je mjesec u kome se u tri poslovna objekta JU "Kantonalni centar za socijalni rad" odvijaju radovi na zamjeni krovova. Zamjena krovova vrši se na objektima Službi socijalne zaštite općina: Hadžići, Vogošća i Ilijaš. Za ove radove iz Budžeta Kantona Sarajevo izdvojeno je ukupno 87.800 KM...
Slika
Danas je JU“ Kantonalni centar za socijalni rad“ posjetila Teodora Mladenović predstavnica U.S. Department of Labor Bureau OfInternational Labor Affairs. U razgovoru sa direktorom Centra i njegovim saradnicima koji su direktno uključeni u rad sa djecom koja borave i rade na ulici, željela je dobiti što vi...
Slika
Šefica Službe socijalne zaštite općina Ilidža je 09.12.2019 godine potpisala sporazum sa bračnim parom koji želi ostati anoniman o stipendiranju malodobne djevojčice K.M. Donatori (bračni par) je želio pružiti finansijsku podršku malodobnom djetetu bez roditeljskog staranja smještenom u srodničku hraniteljsku ...

Obavjest

29.11.2019 09:17
Slika
OBAVJEST O USMENOM DIJELU ISPITA (JAVNI OGLAS za prijem radnika na neodređeno vrijeme od 11.10.2019 godine objavljen u dnevnom listu Dnevni avaz, Služba za zapošljavanje i www.kcsr.ba )
Slika
Dana 07. i 08 .11.2019 godine šefica Službi socijalne zaštite Novi grad i Centar sa saradnicama su prisustvovale radionici koju je organizirao Hope homs for children na temu  " Strateško planiranje dugoročne rehabilitacije i reintegracije mladih i djece povratnika iz ratom zahvaćenih dijelova Sirije...
0 0