ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba

SLUŽBA SOCIJALNE ZAŠTITE OPĆINA CENTAR
Zaima Šarca br. 13

sluzba.centar@kcsr.ba

 

Naziv/ime

broj

Fax

033/206-384

Centrala-trijaža

033/565-500

šef Službe

033/565-505

Administracija-protokol

033/565-501

Socijalna zaštita - Socijalni radnik

033/565-508;
033/565-503;
033/565-509

Socijalna zaštita-Pravnik

033/ 565-509

Zaštita i tretman djece i omladine sa poremećajem u ponašanju – Socijalni radnik

033/ 565-503

Zaštita braka , porodice i djece - Socijalni radnik i Pravnik

033/565-504;
033/565-502

Pedagod

033/565-507

Psiholog

033/565-506

 

0 0