ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba

S

SLUŽBA SOCIJALNE ZAŠTITE OPĆINE NOVO SARAJEVO

Ul. Azize Šaćirbegović br. 96

e-mail centar.novosarajevo@kcsr.ba  (sszons@bih.net.ba)

 

 

CENTRALA

033/724-680

FAX  SLUZBE

033/283-030

ŠEF SLUŽBE

033/724-699

ADMINISTRACIJA

033/724-695

Socijalna zaštita – Socijalni radnik

033/724-684

033/724-686

033/724-690

Socijalna zaštita – pravnik

033/724-691

Socijalna zaštita – pravnik

033/724-696

Zaštita i tretman djece i omladine sa poremećajem u ponašanju – socijalni radnik

033/724-685

 

 

 

SLUZBA SOCIJALNE ZAŠTITE OPĆINE NOVO SARAJEVO

UL. Azize Šaćirbegović br. 2

e-mail centar.novosarajevo@kcsr.ba

 

CENTRALA/FAX

033/771-796

Zaštita braka, porodice i djece – socijalni radnik

033/771-790

033/771-792

033/771-793

Zaštita braka, porodice i djece - pravnik

033/771-795

Zaštita braka, porodice i djece - pedagog

033/771-791

Zaštita braka, porodice i djece - psiholog

033/771-794

 

0 0