ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba

SLUŽBA SOCIJALNE ZAŠTITE OPĆINE HADŽIĆI

Ulica; Hadželi br.233
centar.hadzici@kcsr.ba

 

naziv -  ime

broj

FAX

033/475-848

CENTRALA

033/475-830

ŠEF SLUŽBE

033/475-842

ADMINISTRACIJA

033/475-848

SOCIJALNA ZAŠTITA- SOCIJALNI RADNIK

033/475-832

033/475-833

SOCIJALNA ZAŠTITA – PRAVNIK

033/475-836

ZAŠTITA I TRETMAN DJECE I OMLADINE SA POREMEĆAJEM U PONAŠANJU – SOCIJALNI RADNIK

033/475-838

ZAŠTITA BRAKA, PORODICE I DJECE – SOCIJALNI RADNIK I PRAVNIK

033/475-844 scr

033/475-840 pravnik

PEDAGOG

033/475-839

PSIHOLOG

033/475-837

0 0