ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
SLUŽBA SOCIJALNE ZAŠTITE OPĆINA VOGOŠĆA
Omladinska 41 
centar.vogosca@kcsr.ba

Naziv/ime

broj

Fax

033/424-440

Centrala

033/432-651

šef Službe

033/246-600

Administracija

033/246-601

Socijalna zaštita - Socijalni radnik

033/246-602

Socijalna zaštita-Pravnik

033/246-603

Zaštita i tretman djece i omladine sa poremećajem u ponašanju – Socijalni radnik

033/246-604

Zaštita braka , porodice i djece - Socijalni radnik i Pravnik

033/246-605

Pedagod

033/246-606

Psiholog

033/246-607

0 0