ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
SLUŽBA SOCIJALNE ZAŠTITE OPĆINA NOVI GRAD
Gatačka 78 
centar.vogosca@kcsr.ba

Naziv/ime

broj

Fax

033/723-623

Centrala

033/723-650

šef Službe

033/723-611

Administracija

033/723-653

Socijalna zaštita - Socijalni radnik

 

Socijalna zaštita-Pravnik

 

Zaštita i tretman djece i omladine sa poremećajem u ponašanju – Socijalni radnik

 

Zaštita braka , porodice i djece - Socijalni radnik i Pravnik

 

Pedagod

 

Psiholog

 

0 0