ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
SLUŽBA SOCIJALNE ZAŠTITE OPĆINA ILIJAŠ
Ivana Franje Jukića do br. 6
centar.ilijas@kcsr.ba

Naziv/ime

broj

Fax

033/428-912

Centrala

033/428 910

šef Službe

033/428-911

Administracija

033/246-612

Socijalna zaštita - Socijalni radnik

033/246-611

Socijalna zaštita-Pravnik

033/246-610

Zaštita i tretman djece i omladine sa poremećajem u ponašanju – Socijalni radnik

033/246-613

Zaštita braka , porodice i djece - Socijalni radnik 

033/246-608

Pedagod /Psiholog

033/246-609

0 0