ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba

Zaštita porodice i djece

Nadležnost Centra za socijalni rad u oblasti zaštite braka porodice i djece definisana je po sljedećoj oblasti:

  • Posredovanje
  • Usvojenje
  • Starateljstvo
  • Izdržavanje
  • Hraniteljstvo 

Hraniteljstvo

 

Slika
Hraniteljstvo je oblik zaštite izvan vlastite porodice kojim se djetetu ili odraslom licu osigurava odgovarajući porodični smještaj i zaštita u hraniteljskoj porodici.

Posredovanje

 

Slika

Prije pokretanja postupka za razvod braka bračni partneri ili oba bračna partnera koji imaju djecu nad kojim ostvaruju roditeljsko staranje dužni su podnijeti zahtjev za posredovanje fizičkom ili pravnom licu ovlaštenom za posredovanje.

Usvojenje

 

Slika
Usvojenje je poseban oblik porodično-pravne zaštite djece bez roditelja ili bez odgovarajućeg roditeljskog staranja kojim se zasniva roditeljski, odnosno srodnički odnos.Usvojenje se može zasnovati kao nepotpuno i potpuno.

Starateljstvo

 

Slika

Starateljstvo je oblik zaštite maloljetnih osoba bez roditeljskog staranja i punoljetnih osoba koje nisu sposobne, ili koje nisu u mogućnosti starati se o sebi, svojim pravima interesima i obavezama.

Izdržavanje

 

Slika
Međusobno izdržavanje bračnih i vanbračnih partnera, roditelja i djece i drugih srodnika, njihova je dužnost i pravo, kada je to predviđeno zakonom.

 

0 0