ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba

Kontakt

SLUŽBA SOCIJALNE ZAŠTITE OPĆINE STARI GRAD
adresa: Zelenih beretki br. 14/II

e-mail: centar.starigrad@kcsr.ba

 

Naziv/ime 

SLUŽBA SOCIJALNE ZAŠTITE OPĆINE
STARI GRAD

Fax

033/551-111

Centrala

033/551-110

šef Službe

033/200-348

Administracija

033/246-630; 033/551-112

Socijalna zaštita - socijalni radnik

033/246-631; 033/246-632; 033/246-633

Socijalna zaštita-pravnik

033/246-634

Zaštita i tretman djece i omladine sa poremećajem u ponašanju – socijalni radnik

033/246-633

Zaštita braka , porodice i djece - socijalni radnik

033/246-635; 033/246-637

Zaštita braka , porodice i djece- pravnik

033/246-538

Pedagog

033/246-636

Psiholog

033/246-639

 

 

 

0 0