ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Slika
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama.TENDERSKA DOKUMENTACIJA
Slika
Na osnovu člana 39. Pravila JU"Kantonalni centar za socijalni rad", a u skladu sa članom 7. Stav 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na Teritoriji KS (Službene novine Kantona Sarajevo" br 19/21) v.d.direktor donosi ODLUKU
Slika
Obavještavamo korisnike da je u toku javni poziv nezaposlenim mladim osobama koje su izašle iz sistema javne brige. Više o tome na linku:https://szks.ba/javni-pozivi/javni-poziv-nezaposlenim-mladim-osobama-koje-su-izasle-iz-sistema-javne-brige/
Slika
U prilogu ovog članka možete pročitati Konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad"

Donacija paketa i hurmi

10.05.2021 13:36
Slika
Kulturni centar " Kralj Fahd" je, u saradnji sa Ambasadom Saudiske Arabije,  tokom mjeseca Aprila 2021 godine, obezbijedio za 100 lica i porodica u stanju socijalne potrebe pakete hrane , te 200 kg hurmi. Preuzimanje i distribuciju paketa su vršili radnici Centra prema prethodno pripremljenim sp...
0 0