ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Slika
  Predstavnici JU “Kantonalni centar za socijalni rad” su u periodu 15.05 - 19.05.2023.godine boravili u studijskoj posjeti institucijama socijalne zaštite i upravljanja migracijama Italije. Studijsku posjetu organizirao je IOM Bosnia and Herzegovina  i UNICEF Bosna i Hercegovina. Ista je organi...
Slika
Fokus grupa Pedagozi svih Službi socijalne zaštite JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ prisustvovali su fokus grupi održanoj  21.02.2023.godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Odsjeku za pedagogiju. Tema fokus grupe je bila „Kompetencije pedagoga u svjetlu savremene teorije i prakse“...
Slika
Primopredaja ključeva stambenog  kontejnera koji je Načelnik općine Ilidža, Nermin Muzur stavio na raspolaganje JU “Kantonalnom centru za socijalni rad” za provođenje različitih aktivnosti sa ranjivom kategorijom djece, izvršena je 16.03. 2023.godine. Svrha ustupanja  stambenog kontejnera Centru je, da Mobil...
Slika
Na poziv Udruženja hranitelja grada Beograda, Direktor Centra sa saradnicima i predsjednikom Udruženja hranitelja Kantona Sarajevo, prisustvovao je obilježavanju godišnjice osnivanja Udruženja hranitelja grada Beograda.Boravak u Beogradu, Direktor je iskoristio i za posjetu Regionalnom „Centru za porodičn...
Slika
U posjeti našoj ustanovi danas su boravile zastupnici Naše stranke Miomirka Malank  Vildana Bešlija i Vibor Handžić.  Direktor Centra Mahir Delić, upoznao je zastupnike Naše stranke sa stanjem u oblasti socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo (brojem korisnika prava i usluga iz oblasti socijalne z...
0 0