ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Slika
Ministarstvo sigurnosti BIH- Služba za poslove sa strancima  uručila je Službi socijalne zaštite općine Hadžići donaciju u računarskoj opremi, za potrebe rada sa migrantima. Koristimo priliku da se zahvalimo Ministarstvu sigurnosti BIH - Službi za poslove sa stranicima na vrijednoj donaciji koja će znatno uti...

POSJETA ZASTUPNIKA KLUBA SDP

01.10.2021 12:47
Slika
U posjeti JU "Kantonalni centar za socijalni rad" danas su bili zastupnici Kluba SDP u Skupštini KS. Cilj posjete zastupnika bio je upoznati se s problemima sa kojima se u svom radu suočavaju radnici Centra. Zastupnici kluba SDP su razgovarali sa predstavnicima sindikalne organizacije Centra i D...
Slika
Za nesebičnu podršku i iznimno važnu ulogu u socijalizaciji i odgojno – obrazovnom razvoju djeteta bez roditeljskog staranja, danas je direktor JU ,,Kantonalni centar za socijalni rad” Mahir Delić, uručio Zahvalnicu direktorici i vlasnici vrtića d.o.o, ,,Dnevna njega I briga o djeci ANIBH” Aidi Džabija. Na...
Slika
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama.TENDERSKA DOKUMENTACIJA
Slika
Na osnovu člana 39. Pravila JU"Kantonalni centar za socijalni rad", a u skladu sa članom 7. Stav 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na Teritoriji KS (Službene novine Kantona Sarajevo" br 19/21) v.d.direktor donosi ODLUKU
0 0