ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba

Memeorandum o saradnji

10.06.2024 14:02
Slika
Dana 10.06.2024 godine, potpisan je Memorandum o saradnji između JU "Kantonalni centar za socijalni rad" , Ministarstvo Sigurnosti BIH,  Caritas Švicarska, JRS. Potpisivanjem Memoranduma nastavljena je saradnja započeta u 2023 godini, a koja ima za cilj zaštititi ranjivu kategoriju djece bez prat...
Slika
Dana 31.05.2024 godine u Sarajevu zaključen je Protokol o saradnji između JU Kantonalni centar za socijalni rad i Udruge "Srce za bližnje" u okviru projekta "Promoviranje praktične solidarnosti sa starijim osobama u potrebi", s ciljem identifikacije starijih osoba - potencijalnih korisnika projekta i n...
Slika
Aneks Memoranduma o saradnji između organizacije Save the Children, Ministarstva za rad i socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo potpisan je ...
Slika
Na današnjem sastanku sa predstavnicama Mentisa,  Direktor JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ je rezimirao ostvarene rezultate po Protokolu o saradnji sa ovom NVO. Direktor je obavijestio predstavnice Mentisa da su općinske službe socijalne zaštite izrazile zadovoljstvo načinom na koji se radi sa porodi...
Slika
U protekloj sedmici ugostili smo predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Slovačke koji su izrazili namjeru da sedmicu dana volontiraju u JU “Kantonalnom centru za socijalni rad”. Želja im je bila da se upoznaju sa terenskim radom Mobilnog tima koji uključuje identifikaciju osoba koje bo...
0 0