ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba

 SLUŽBA SOCIJALNE ZAŠTITE OPĆINE ILIDŽA

 Adresa: Abdulaha Efendije Kantamirije  br.2B

centar.ilidza@kcsr.baNaziv/ime

broj

Fax

033/625-715

Centrala

033/761-510

Šef Službe

033-246-710

Administracija

033-761-511

Socijalna zaštita- Socijalni radnici  

033/246-701

033/246-707

033/246-706

033/246-709

Socijalna zaštita-Pravnik 

033/246-703

Zaštita i tretman djece i omladine sa poremećajem u ponašanju-

Socijalni radnik                                  

033/761-512

Zaštita braka, porodice i djece-  Socijalni radnici i  Pravnik

                                                               

033/246-708

033/246-702

033/246-702

033/246-707

Pedagog

033/246-700

Psiholog 

033/246-704


ODJELJENJE -TRNOVO

Adresa: Trnovo br. 36

operater5@bih.net.ba

Naziv/ime

broj

Fax

033/439-103

Centrala

033/761-510

Šef Službe

033/246-710

Administracija

033/439-103

Socijalna zaštita- Socijalni radnik   

033/439-103

0 0